Primăria Crăciuneşti

județul Mureș

Persoanele fizice pot achita cu ordin de plata, specificand beneficiarul – COMUNA CRACIUNESTI, codul fiscal al beneficiarului-4323187, prin TREZORERIA TARGU MURES si codul de cont corespunzator platii dorite ( vezi Lista conturi IBAN Persoane fizice si juridice de mai jos). Totodata la detalii plata se va completa CNP-ul si  ce reprezinta plata (impozit cladiri, auto, amenzi sau altele).

1. Impozitul pe mijloacele de transport de la persoane fizice
RO92TREZ4762116020201XXX

2. Impozit pe cladiri de la persoane fizice
RO73TREZ4762107020101XXX

3. Impozit cladiri persoane juridice
RO23TREZ4762107020102XXX

4. Taxa pe teren intravilan de la persoane fizice
RO20TREZ4762107020201XXX

5. Taxa teren intravilan persoane juridice
RO67TREZ4762107020202XXX

6. Impozit pe teren extravilan de la persoane fizice si juridice
RO17TREZ4762107020203XXX

7. Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale
RO45TREZ47621A350102XXXX

8. Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
RO23TREZ47621330228XXXXX

9. Taxa paza, Taxa salubritate, Taxa gaz,Taxa energie electrica
RO04TREZ47621360206XXXXX

10. Taxa camin
RO79TREZ47621E305000XXXX

11. Taxa pentru mijloace de transport lente
RO92TREZ4762116020201XXX

12. Taxa PSI, Taxa sant
RO45TREZ47621180250XXXXX

13. Taxe si Tarife ptr. Eliberare licente si autorizatii Functionare Urbanism
RO98TREZ47621160203XXXXX

14. Chirii pentru terenuri sau cladiri inchiriate de la primarie  
RO19TREZ47621A300530XXXX

15. Penal.pt.intarziere declaratie
RO34TREZ47621350202XXXXX

16. Venituri din concesiuni si inchirieri
RO19TREZ47621A300530XXXX

17. Taxa de folosinþã teren proprietatea Comunei Craciunesti
RO45TREZ47621180250XXXXX

18. Chirie pasune
RO02TREZ47621E300900XXXX

19. Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
RO76TREZ47621070203XXXXX