Primăria Crăciuneşti

județul Mureș

Dreptul la stimulentul de inserţie

 

Conform O.U.G. 111/2010  (cu modificările şi completările ulterioare)  privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

 

         Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului potrivit  au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit.

         Pentru persoanele care obţin venituri supuse impozitului potrivit  cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, stimulentul de inserţie se acordă astfel:

    a) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;

    b) până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap

         Legea nr. 89/2019 :  salariata/salariatul are obligaţia de a anunţa, în scris, angajatorul cu cel puţin 30 de zile înainte intenţia de reluare a raportului de muncă sau de serviciu.

         Este interzis angajatorului să restricţioneze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de inserţie prevăzut dacă aceasta/acesta şi-a îndeplinit obligaţia de a anunţa, în scris, angajatorul cu cel puţin 30 de zile înainte intenţia de reluare a raportului de muncă sau de serviciu.

 

 

         Pentru persoana care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară prevăzută la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, cererea de acordare va fi însoţită numai de dovada eliberată de angajator sau, după caz, de alte documente eliberate de autorităţile competente ori de declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că aceasta realizează sau urmează să realizeze venituri supuse impozitului;

    b) pentru persoana care deşi are dreptul nu solicită acordarea concediului pentru creşterea copilului şi a indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, cererea este însoţită de actele doveditoare necesare stabilirii acestui drept – ( ICC )