Primăria Crăciuneşti

județul Mureș


28/11/2019 44/28.11.2019 privind acordarea unor pachete de Crăciun pentru elevi și preșcolari

28/11/2019 43/28.11.2019 privind însușire statut Asociația Secretarilor UAT Mureș

28/11/2019 42/28.11.2019 privind aprobarea încheiere act adițional Contract delegare gestiuni

28/11/2019 41/28.11.2019 privind aprobarea încheierii Convenției de cooperare Poliție

28/11/2019 40/28.11.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019

25/11/2019 39/25.11.2019 privind modificarea HCL 44/27.12.2018 privind excedentul bugetar pe anul 2019

25/10/2019 38/25.10.2019 privind aprobare indicatori tehnico-economici Canalizare menajeră și stație de epurare

25/10/2019 37/25.10.2019 privind aprobarea procesului-verbal de negociere cumpărare teren extravilan

25/10/2019 36/25.10.2019 privind instituirea unor facilități fiscale

25/10/2019 35/25.10.2019 privind aprobarea participării Primăriei Crăciunești la Asociația de Audit Niraj

25/10/2019 34/25.10.2019 privind avizarea Protocolului de colaborare între ADI ECOLECT și OIREP

25/10/2019 33/25.10.2019 privind aprobarea modificării amplasamentului stației de pompare ape uzate

15/10/2019 32/15.10.2019 privind aprobarea demarării procedurilor de achiziție în vederea cumpărării de către comuna Crăciunești a unui teren

26/09/2019 31/26.09.2019 privind Închirierea prin licitație publică a spațiului în suprafață de 70,92 mp și teren aferent în suprafață de 19 mp din clădirea fostului sediu Consiliu Popular din localitatea Crăciunești nr. 24

26/09/2019 30/26.09.2019 stabilirea prețului de vânzare la lemne de foc din pădurea comunală, destinate vânzării către populația comunie în anul 2019

26/09/2019 29/26.09.2019 privind Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local al comunei Crăciunești

26/09/2019 28/26.09.2019 aprobarea statutlui de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Crăciunești

26/09/2019 27/26.09.2019 privind validarea Dispoziției nr. 112/10.09.2019 pentru rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

26/09/2019 26/26.09.2019 privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului ADI ”Aqua Invest Mureș”

12/08/2019 25/12.08.2019 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului la proiectul ”Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Crăciunești, județul Mureș-Etapa I”

11/07/2019 24/11.07.2019 privind validarea Dispoziției nr. 75/24.06.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

13/06/2019 23/13.06.2019 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2019 și modul de valorificare a masei lemnoase aferente anului de producție 2019

13/06/2019 22/13.06.2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere cu Parohia Reformată Budiu Mic pentru Școala Generală și Grădiniță

30/05/2019 21/21.05.2019 privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor acordate elevilor din învățământul gimnazial de stat din comuna Crăciunești pentru anul 2018-2019

25/04/2019 20/25.04.2019 privind aprobarea inidcatorilor tehnico-economici ai investiției Podul peste râul Niraj, situat în loc. Crăciunești, com. Crăciunești”

25/04/2019 19/25.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției Podul peste râul Niraj, situat în loc. Ciba, com. Crăciunești

25/04/2019 18/25.04.2019 privind aprobarea valorii de investiție actualizate aferente proiectului ”Amenajare bază sportivă și agrement, în localitatea Crăciunești, județul Mureș”

25/04/2019 17/25.04.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020

25/04/2019 16/25.04.2019 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Crăciunești pe anul 2019

25/04/2019 15/25.04.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

28/03/2019 14/28.03.2019 privind modificarea HCL nr. 8/28.02.2019 privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

28/03/2019 13/28.03.2019 privind modificarea HCL nr. 43/27.12.2018 privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personali pentru anul 2019

28/03/2019 12/28.03.2019 privind aprobarea contractului care se va încheia între persoanele din cadrul SVSU Crăciunești

28/03/2019 11/28.03.2019 privind aprobarea rezultatelor inventarierii pe anul 2018

28/03/2019 10/28.03.2019 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli și a situațiilor financiare anuale pe anul 2018

28/03/2019 9/28.03.2019 privind mandatarea reprezentantului autorității deliberative a comunei Crăciunești de a vota în Adunarea Generală a ADI Aqua Invest Mureș

28/02/2019 8/28.02.2019 privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

28/02/2019 7/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai investiției ”Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Crăciunești, județul Mureș” și de asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile d

31/01/2019 6/31.01.2019 privind includerea unor imobile în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Crăciunești

31/01/2019 5/31.01.2019 privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor

31/01/2019 4/31.01.2019 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru beneficiarii venitului minim garantat conform Legii nr. 416/2001

31/01/2019 3/31.01.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli din pădurea comunală administrată de Ocolul Silvic Tg. Mureș

31/01/2019 2/31.01.2019 privind aprobarea rețelei școlare de pe raza teritorială a comunei Crăciunești pentru anul școlar 2019-2020

31/01/2019 1/31.01.2019 privind validarea Dispoziției nr. 28 din 8 ianuarie 2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al deficitului secțiunii de funcționare și dezvoltare