Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru PLANUL URBANISTIC GENERAL şi Regulamentul Local de Urbanism aferent comunei Crăciuneşti cu satele aparţinătoare: Crăciuneşti, Budiu Mic, Ciba, Cinta, Corneşti, Foi, Nicoleşti, Tirimioara - titular de plan COMUNA CRĂCIUNEŞTI.