Primăria Crăciuneşti

județul Mureș


27/12/2018 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Craciunesti

27/12/2018 privind aprobarea excedentului bugetar anilor precedenti pe anul 2019

27/12/2018 privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2019

27/12/2018 privind validarea Dispozitiei nr. 173 din 18 decembrie 2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

27/12/2018 privind validarea Dispozitiei nr. 167 din 13 decembrie 2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

27/12/2018 privind Modificarea anexa nr. 1 si anexa nr. 2 la HCL nr. 21/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019

31/05/2018 privind aprobarea modificarii statutului de functii si organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Craaciunesti, judetul Mures

31/05/2018 privind incetarea aplicabilitatii H.C.L. nr. 24/18.09.2008 privind aprobarea regulamentului de Ordine Interioara al comunei Craciunesti

31/05/2018 privind aprobarea tarifelor practicate pentru servicii silvice asigurate pe baza de contract de prestatie

31/05/2018 privind Conventia de cooperare pentru aplicarea proiectului de interes public 'Politie-Autoritati Locale Servicii publice in Parteneriat'

31/05/2018 privind validarea dispozitiei nr. 78 din 14 mai 2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

31/05/2018 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 4/31.01.2018 privind stabilirea pretului de vanzare la lemn de foc din padurea comunala, destinate vanzarii catre populatia comunei in anul 2018

26/04/2018 privind acordarea indemnizatiei de insotitor numitei Gabor Ghita din comuna Craciunesti, sat Budiu Mic, nr. 35 persoana handicap

26/04/2018 privind acordarea indemnizatiei de insotitor numitei Lorinczi Rozalia din comuna Craciunesti, sat Cinta, nr. 120 persoana handicap

26/04/2018 privind acordarea indemnizatiei de insotitor numitei Mathe Elisabeta din comuna Craciunesti, sat Nicolesti, nr. 122 persoana handicap

26/04/2018 privind aprobarea incheierii Contractului de finantare in cadrul Programului National de Cadastru si Carte Funciara a lucrarilor de inregistrare sistemica initiate de unitati administrativ teritoriale pentru sectoare cadastrale

26/04/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019

29/03/2018 privind infiintarea Serviviului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan din comuna Craciunesti si stabilirea modalitatii de gestiune a acestui serviciu

29/03/2018 privind aprobarea rezultatelor inventarierii pe anul 2017

29/03/2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli si situatiilor financiare anuale cu anexe pe anul 2017

09/03/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA CRACIUNESTI, JUDETUL MURES si de asigurare a finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanteaza de la b

28/02/2018 privind modificarea si completarea HCL nr.3/12.01.2018 privind aprobarea lucrarii 'Alimentare cu energie electrica Sc Complex Natura Srl, pe domeniul public al localitatii Budiu Mic din com. Craciunesti, jud. Mures

28/02/2018 privind aprobarea indemnizatiei de insotitor d-nei Gabor Susana din com. Craciunesti, sat. Budiu Mic, nr.5, jud. Mures

28/02/2018 privind aprobarea indemnizatiei de insotitor d-nei Toma Carmen din com. Craciunesti, sat. Budiu Mic, nr.53, jud. Mures

28/02/2018 privind aprobarea indemnizatiei de insotitor d-nei Rostas Terezia din com. Craciunesti, sat Foi, nr.107, jud. Mures

28/02/2018 privind aprobarea indemnizatiei de insotitor d-nei Gabor Suzana, reprezentant legal al bolnavului Gabor Demeter, din com. Craciunesti, sat Craciunesti, nr. 199, jud. Mures

28/02/2018 privind aprobarea inchirierii pasunilor aflate in proprietate publica a comunei Craciunesti

16/02/2018 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Craciunesti, pentru anul 2018

16/02/2018 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

31/01/2018 privind aprobarea indemnizatiei de insotitor d-nei Gabor Zsuzska, reprezentat legal al bolnavului Gabor Demeter, din com. Craciunesti, sat Craciunesti, nr.225/C, jud. Mures

31/01/2018 privind Planul de lucrari de interes local in anul 2018, pentru apicarea Legii nr.416/2001 beneficiarii venitului minim garantat

31/01/2018 privind denumirea unor strazi de pe raza localitatii Budiu Mic, comuna Craciunesti, judetul Mures

31/01/2018 privind aprobarea actualizarii Planul de analiza si acoperire a riscurilor

31/01/2018 privind stabilirea pretului de vanzare la lemne de foc din padurea comunala, destinate vanzarii catre populatia comunei in anul 2018

12/01/2018 privind aprobarea lucrararii 'Alimentare cu energie electrica SC Complex Natura SRL, pe domeniul public al localitatii Budiu Mic din com. Craciunesti, jud. Mures

12/01/2018 privind denumirea unor strazi de pe raza localitatii Budiu Mic, comuna Craciunesti, judetul Mures

12/01/2018 Privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate pe perioada determinata